Ներքին գնահատում

Ներքին գնահատում 2015-2016

ՀՀ  ԿԳՆ ՍՊԻՏԱԿԻ Ս.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ

ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2015-2016 ուստարի

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին[1]

 

Հաստատության անվանումը,համարը   ՀՀ  ԿԳՆ  Սպիտակի Ս.Ավետիսյանի անվան ավագ դպրոց

Հաստատության հասցեն ք. Սպիտակի, Խնկոյան 5

Հաստատության հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն  0255-2-22-46, spitak3@schools.am

Հաստատության ինտերնետային կայքի հասցեն _________________________________________

 

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2ուստարիների  համար

Դասարանների թիվը 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
3 -րդ դասարան 0 0 0 0
4-րդ դասարան 2 0 0 0
5-րդ դասարան 1 1 0 0
6-րդ դասարան 1 1 1  0
7-րդ դասարան 1 2 1 1,-1
8-րդ դասարան 1 1 2  0, 1
9-րդ դասարան 2 1 1 -1, 0
10-րդ դասարան 4 5 2 1,-3
11-րդ դասարան 4 4 5 0,1
12 -րդ դասարան 4 4 4 0
Ընդամենը 20 19 16

 

Դասարանների թվաքանակը ձևավորվում է հատկապես ավագ դպրոցի 10-րդ դասարան աշակերտների ընդունելության թվաքանակից՝  ըստ հոսքային  խմբերի:

 

Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝ սովորողների թիվը ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Սովորողների թիվը 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի 2015-2016

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1 -ին դասարան
2-րդ դասարան
3 -րդ դասարան
4-րդ դասարան 37  -37,  0
5-րդ դասարան 29 35 6, -35
6-րդ դասարան 33 30 35  -3, 5
7-րդ դասարան 30 38 32 8, -6
8-րդ դասարան 9 30 40 21, 10
9-րդ դասարան 36 9 31  -27, 22
10-րդ դասարան 81 82 33 1, -49
11-րդ դասարան 89 80 81 -9, 1
12 -րդ դասարան 84 83 79 -1, -4
Ընդամենը 428 387 331 -41, -56

 

Սովորողների թվի փոփոխության  պատճառներից մեկը արտագաղթն է ,իսկ մյուսը ավագ դպրոցի  10-րդ դասարան աշակերտների ընդունելությունը:

 

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 428 387 331  -41, -56
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ 429 392 327  -37, -65
Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը 18 8 3   -10, -5
Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը 17 3 7  -14,  4

 

Աշակերտների թվի նվազման պատճառն արտագաղթն է,իսկ ուսումնական տարվա ընթացքում աշակերտների թվի աճը պայմանավորված է  ներգաղթով:

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

2015-2016 ուստարի Փոփոխություն ների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 34 33 32 -1, -1
Ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը կամ դրույքաչափը 19.5 19 17  -0.5, -2

Ուսուցիչների թվաքանակի նվազումը կապված է արտագաղթի հետ:

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ուսուցիչների թիվը 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի 2015-2016

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Մինչև 30 տարեկան 3 3 1 0,  -2
31-ից 40 տարեկան 8 5 7 0,  2
41ից -50 տարեկան 14 14 13  0,-1
51-ից -55 տարեկան 5 5 5 0,  0
56 տարեկան և ավելի 4 6 6 2,  0

Ուսուցիչների տարիքային փոփոխությունների դինամիկան գրեթե կայուն է:

 

Աղյուսակ6. Տվյալներ ուսումնական_հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ

 

Պաշտոնը Անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը

 

 

 

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Տնօրեն Երանուհի Հրաչի Սարդարյան 2008թ.-ից 2008թ.-ից Սպիտակի քաղաքապետի

շնորհակալագիր

Տնօրենի տեղակալ ուսում.գծով Ռուզան Մելիքի Յարմալոյան 2003թ.-ից 1989թ.-ից Սպիտակի քաղաքապետի

շնորհակալագիր

Տնօրենի տեղակալ ՄԿԱ գծով Հայկանուշ Կլիմենտի Ռստակյան 1992թ.-ից 1992թ.-ից Սպիտակի քաղաքապետի

շնորհակալագիր

ԴԱԿ Երանոսյան Սոֆյա Վահագնի 1994թ.-ից 1994թ.-ից
Հոգեբան Մաթոսյան Արփինե Ալեքսանի 2010թ.-ից 2010թ.-ից
Հաշվապահ Վոլոդյա Աշոտի Ղուկասյան 2009թ.-ից 2009թ.-ից

 

 

Աղյուսակ 7.Տվյալներ ուսումնական.հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության

խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Սարգիս Մարկոսյան Մերուժանի <<ՕՖՄԱ>>ՍՊԸ՝ գործադիր տնօրեն բարձրագույն          2007թ.-ից
Վահան Առաքելյան Ռաֆիկի ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագիր,ծրագրի պատասխանատու բարձրագույն        2007թ-ից
Գևորգ Ասատրյան Գրիշայի Քաղաքապետարան բարձրագույն         2007թ.-ից
Հայկ Եղիազարյան Հովհաննեսի Լոռու մարզպետարանի կրթ. վարչ.առաջատար մասնագետ բարձրագույն        2013թ.-ից
Սուսաննա Թումանյան Վազգենի Դպրոցում՝ ուսուցչուհի բարձրագույն         2013թ.-ից
Մարինե Թամամյան Գրիգորի Դպրոցում՝ ուսուցչուհի բարձրագույն         2013թ. -ից
Աշխեն Մարկոսյան Մերուժանի Թիվ 1 հատուկ դպրոցում ուսուցչուհի բարձրագույն           2007թ.-ից
Գայանե Բարսեղյան Լյովայի Դպրոցում՝ ուսուցչուհի բարձրագույն           2007թ.-ից

 

Դպրոցի կառավարման խորհուրդը աշխատում է ըստ նախապես հաստատված աշխատակարգի և ժամանակացույցի:Հաշվետվությունները ներկայացվում են ժամանակին, կատարվում են անհրաժեշտ քննարկումներ:Դպրոցի խորհուրդը ակտիվ մասնակցում է դպրոցի շենքային պայմանների բարելավման աշխատանքներին.

Վերափոխվել են դռները,լուսամուտները, սանհանգույցները,նորոգվել մարզադահլիճի առաստաղը,կատարվել դասարանների մասնակի վերանորոգումներ՝ համապատասխան վերանորոգչական ծրագրերի միջոցով/ՄԱԿ-ի Պարենային ծրագիր/,աջակցել դպրոցի գազաֆիկացման աշխատանքներին,ձեռք բերել դպրոցական նոր գույք:

 

 

 

Մաս 2. Ուսումնական հաստատության սովորողների և աշխատակազմի անվտանգ կենսագործունեությունը և առողջության պահպանումը

 

 

Աղյուսակ8. Տվյալներ դասասենյակներում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 2016թ.

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ)

 

Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը(շարքերով,շրջանաձև,T-աձև,

П-աձև,խառը)

Սեղան-նստարաններիթիվը Սեղան-նստարանների շարքերի և միմյանց միջև հեռավորությունները
Դասասենյակ N6/I հարկ/ 31,4 շարքերով 16/31 60սմ
Դասասենյակ N5 31,9 շարքերով 11/21 60սմ
Դասասենյակ N2 34,7 շարքերով 18/36 60սմ
Դասասենյակ N13-14 23,8 շարքերով 8/15 60սմ
Դասասենյակ N30 34,7 շարքերով 16/32 60սմ
Դասասենյակ N29 30,3 շարքերով 10/19 60սմ
Դասասենյակ N28 31,4 շարքերով 8/16 60սմ
Դասասենյակ N15-16 23,4 շարքերով 9/17 60սմ
Դասասենյակ N5/II հարկ/ 30,3 շարքերով 8/16 60սմ
Դասասենյակ N4 31,9 շարքերով 11/22 60սմ
Դասասենյակ N3 31,9 շարքերով 10/19 60սմ
Դասասենյակ N12 23,4 շարքերով 7/14 60սմ
Դասասենյակ N23 34,7 շարքերով 9/17 60սմ
Դասասենյակ N22 32,5 շարքերով 9/18 60սմ
Դասասենյակ N21 31,9 շարքերով 11/22 60սմ
Դասասենյակ N20 31,9 շարքերով 10/20 60սմ

 

 

Աղյուսակ9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 2016թ.

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ) Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը(քմ) Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը

(քմ)

Iհարկ

1.Դասասենյակ(N6)

31,4 1 -1
2.Դասասենյակ (N5) 31,9 1,5 -0,5
3.Դասասենյակ (N2) 34,7 1 -1
4.4.Դասասենյակ (N13-14) 23,8 1,5 -0,5
7.Դասասենյակ (N30) 34,7 1,1 -0,9
8.Դասասենյակ (N29) 30,3 1,6 -0,4
9.Դասասենյակ (N28) 31,4 1,9 -0,1
10.Դասասենյակ( N15-16) 23,4 1,3 -0,7
IIհարկ

11.Դասասենյակ(N5)

30,3 1,9 -0,1
12.Դասասենյակ (N4) 31,9 1,5 -0,5
13.Դասասենյակ (N3) 31,9 1,6 -0,4
15.Դասասենյակ (N12) 23,4 1,7 -0,3
16.Դասասենյակ (N23) 34,7 2 0
17.Դասասենյակ (N22) 32,5 1,8 -0,2
18.Դասասենյակ (N21) 31,9 1,5 -0,5
19.Դասասենյակ (N20) 31,9 1,6 -0,4

 

Դասասենյակների նախագծային հզորությունը և հաստատության սովորողների թիվը չեն համապատասխանում:Սակայն ավագ դպրոցի կարգավիճակին անցնելուց հետո տեղի է ունենում աշակերտների ընդհանուր թվի նվազում,ըստ որի 1-2տարի հետո աշակերտների թիվը կհամապատասխանի նախագծային հզորությանը:   

 

 

 

 

Աղյուսակ 10. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ  2016թ.

N Չափանիշը Կատարել նշում համապատասխան փաստաթղթի և գույքի առկայության մասին(գրել փաստաթղթի անվանումը և ընդունման ամսաթիվը, թվարկել առկա գույքը)

Արձանագրել իրավիճակը

1. Ուսումնականհաստատության աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին Դպրոցի անձնակազմը հստակ տիրապետում է ԱԻ գործելու վարքականոններին:
2. Ուսումնականհաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին Պարբերաբար անցկացվող միջոցառումների շնորհիվ դպրոցի աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են անվտանգ կեսագործունեության կանոններին և տիրապետում են օգտագործման մեխանիզմներին:Յուրաքանչյուր հարկում փաքցված են տարհանման պլաններ՝ հաստատված տարածքային ԱԻ պետի կողմից:

 

 

 Ցանկալի է հաճախակի հանդիպումներ փրկարարների և ԱԻ աշխատակազմի հետ:

 

 

Աղյուսակ 11. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետներին պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմներիուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

 

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված ուսումնական նյութերը և պարագաները Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
02.09.2015թ. Դպրոցի բոլոր սովորողները և աշխատակիցները Տարհանում ընդհանուր և մասնակի

(տեսաերիզներ,պատգարակներ,

ԱԲՕ պարագաներ)

331/50

 

 

Միջոցառումների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով միջոցառումներին հրավիրել համապատասխան մասնագետների:

Աղյուսակ 12. Տվյալներ ուսումնական հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքներիվերաբերյալ

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման/վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը

 

Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
02.09.2015թ. 6-12-րդ դասարաններ Տարհանման կազմակերպումը դպրոցում 331

Հարցման արդյունքներ

<<Տեղեկացված են արդյոք դպրոցում առկա անվտանգության միջոցների տեղերին և տիրապետում են դրանց օգտագործման ձևերին>>հարցին աշխատակազմի 78%-այո,21%-գրեթե,1%-չեմ կարող պատասխանել:Աշակերտների 64%-այո,20%-գրեթե,8%-ոչ,8%-չեմ կարող պատասխանել:

 

Աղյուսակ13. Տվյալներ ուսումնականհաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ 2016թ.

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը)

Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակներ Լոկալ /գազ   19-20 24 ժամ
Մարզադահլիճ Լոկալ /գազ 18 24 ժամ
Ուսուցչանոց Լոկալ /գազ 19-20 24 ժամ
Բուֆետ Լոկալ /գազ 18 24 ժամ
Միջանցքներ Լոկալ /գազ 17-18 24 ժամ
Վարչական  նպատակով օգտագործվող սենյակներ Լոկալ/գազ 20 24 ժամ
Գրադարան Լոկալ/գազ 20 24 ժամ
Լաբորատորիա Լոկալ/գազ 20 24 ժամ

 

Ջեռուցման համկարգը լոկալ է, դասարանների ջերմաստիճանը համապատասխանում է նորմային:

 

 

Աղյուսակ 14. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների(կոյուղացման) առկայության և դրաց վիճակի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ2016թ.

Հաստատության ջրամատակարարումը

(լրացնել համապատասխան սյունակը)

Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Ապահովված է հոսող խմելու ջրով, բայց ոչ շուրջօրյա Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով
այո Օրեկան քանի՞ ժամ է ջրամատակարարումը (նկարագրելխնդիրը)
ոչ 8 ժամ (պարզաբանել ինչպե՞ս է լուծվում ջրամատակարաման հարցը)
Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը
Շենքի հարկը

 

Սանհանգույցների թիվը Աղջիկների սան-հանգույցի առկայու

թյունը(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Տղաների սան-հանգույցի առկայու

թյունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հիգիենայի պարագաների առկայու

թյունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հարմարեց վածությունը հաշմանդա

մությունունեցող անձանց կարիքներին

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

Վերանո րոգված են, թե ոչ(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
1-ին հարկ 2 Այո

 

Այո

 

Այո

 

Այո

Ոչ

Այո

 

………

 

 

Աղյուսակ 15. Տվյալներ ուսումնականհաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ2016թ.

Ուսումնական հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո  

(նկարագրել, թե ինչպես է կազմակերպվում սովորողների և աշխատակիցների սննդի ապահովման խնդիրը)

Ուսումնականհաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ, թե ոչ

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո
Նկարագրել սննդի կետի սանիտարական վիճակը` ըստ հակահամաճարակային ծառայության
Սննդի կետի տեսակը (բուֆետ, ճաշարան ) Միաժա մանակ սնվելու հնարավորություն ունեցող անձնաց թիվը և տարածքը (քմ) Սառը և տաք հոսող ջրի առկայությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Լվացարանի և հիգիենայի պարագաների առկայությունը(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը) Տաք սննդի հնարավորությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Վերանո րոգված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

բուֆետ 25

37.8(ք/մ)

Սառը- Այո

Տաքը-Ոչ

Այո

 

Ոչ Ոչ

 

Առկա է բուֆետին անհրաժեշտ գույք,սանիտարահիգենիկ նորմերը պահպանվում են:

 

Աղյուսակ 16.Տվյալներ ուսումնականհաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ

 

 

Դիտարկման ամսաթիվ 2016թ.

Ուսումնականհաստատությունում առկա է բուժկետ

(ընտրել այո կամ ոչ սյունակը)

Այո Ոչ

(նկարագրել, թե ինչպես է կազմակերպվում սովորողներին և աշխատակիցներին առաջին բուժօգնության տրամադրման խնդիրը:)

Ուսումնականհաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրել առաջին բուժօգնություն (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
Այո

Ոչ

Բուժկետի գտնվելու հարկը և տարածքը (քմ) Բուժաշխատողներ թիվը և նրանց պաշտոն

ները

Բուժկետում առկա գույքը Բուժկետը վերանո րոգված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Սանիտարական վիճակը Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի առկայությունը
1-հարկ

12.9(քմ)

Բուժքույր1 Պահարան, սեղան,աթոռ,

բազմոց,լվացարան,ճնշման սարք,հասակաչափ,ջերմաչափ

Ոչ Բարվոք Առկա է

 

Բուժկետը ապահոված է անհրաժեշտ միջոցներով,մշտապես պատրաստ է ցուցաբերել առաջին օգնությունը աշակերտներին և աշխատակիցներին:Մասնակի վերանորոգված է. փոխված  են դուռն ու լուսամուտը:_

 

Աղյուսակ 17. Տվյալներ ուսումնական հաստատության սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ

 

Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը, սովորողը(ները) Ձեռնարկված միջոցառումը
1.Դեպքեր չեն գրանցվել
……..
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերիօգտագործումնկանխարգելելուուղղությամբ իրականացվածուսումնական ծրագրերըև միջոցառումները
Ծրագիրը կամ միջոցառումը (նշել թեման) Ամսաթիվը Դասարանը

 

1.<<Ծխախոտի վնասակար ազդեցությունը>> Ապրիլ 9-12-րդ դասարաններ
2.Օգտագործվել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Հայկական բժշկական ասոցացիայի կողմից հրատարակված գրքույկները,բուկլետները և տեսաֆիլմը:
……..
Հաստատությունում գրանցված մարմնականվնասվածքներհասցնելուդեպքերը, դրանցբացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված քայլերը
Դեպքը

 

Ամսաթիվը Դասարանը Բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված քայլերը
1. Դեպքեր չեն գրանցվել
…..
Հաստատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման, դրանց մասին զեկուցման, դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմները
Դեպքը Ամսաթիվ Դասարանը, սովորողը(ները) Բացահայտման, քննարկման մեխանիզմը, ձեռնարկված քայլերը և կանխարգելման ուղիները
1.       Դեպքեր չեն գրանցվել
………
Ուսումնական հասատության կողմից երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ
Միջոցառում Ամսաթիվ Մասնակիցները, դրանց թիվը Առաջադրված մեխանիզմ
1.       ՙ<<Իրավախախտումները անչափահասի կողմից>> Նոյեմբեր 24 Տեղեկացվածությունը և ապահովությունը
2.
…….
Հաստատությունում կազմակերպված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղվածմիջոցառումները` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը(ները) Մասնակիցների թիվը
1.ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի միջազգայնի օրվա առթիվ միջոցառում<<Ես իրազեկված եմ>>թեմայով

Դասագիրք

 

Դեկտեմբեր 10-12-րդ 70
Ուսումնական հաստատության ստեղծած ուսումնամեթոդական նյութերը և կազմակերպած միջոցառումները` ուղղվածբռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշմանդեմ
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման,օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը(ները) Մասնակիցների թիվը
1.Դասղեկի ժամեր 2015-2016 ուստարի 7-12-րդ դասարաններ 321
<<Թրաֆիքինգ>>,<<Թրաֆիքինգի կանխարգելում>> 2015-2016

ուստարի

6-10-րդ

դասարաններ

48

Դպրոցի սովորողների հոգևոր ֆիզիկական զարգացման,սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքները բավարար են;

Սովորողների ֆիզիկական զարգացման համար դպրոցը համագործակցում է ծնողների հետ նրանց իրազեկում և համապատասխան բնույթի միջոցառումներ կազմակերպում:Հաստատությունում ալկոհոլի,ծխախոտի,թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքեր չեն գրանցվել, և աշխատակազմի հարցման արդյունքների՝այն կազմում է 100%տոկոս,իսկ աշակերտների և ծնողների՝ 71% և 84%:Կազմակերպվել են դասընթացներ ՄԻԱՎ/ՁԻԱ-ի կանխարգելման ուղղությամբ.ըստ հարցման արդյունքների՝աշխատակազմ-87%,աշակերտներ-71%,ծնողներ-48%:

 

Մաս 3. Ուսումնական հաստատության գործունեության արդյունավետություն

 

 

Աղյուսակ 18. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ ուսումնական տարում

 

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում  պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Հայոց լեզու 0 31 76 0 8 8 15 14
Հայ գրակ. 31 76 9 8
Ռուսաց լեզու 31 76 8 8 14 15
Անգլերեն 31 76 8 8 12 16
Մաթեմատիկա

/հանր./

31 76 9 8 7 15
Երկրաչ. 31 76 7 7
Ֆիզիկա 31 76 7 7 6 15
Կենսաբ. 31 76 7 7 16
Քիմիա 31 76 8 8
Հայոց պատմ. 31 76 8 8 14 13
Հայ.աշխարհ. 31 76 8 8 14 13
Համ.պատմ. 31 76 8 8
Հայոց եկեղ.պատմ. 31 76 8
Հասարակագիտ. 31 76 8 8
Ինֆորմատիկա 31 76 8 8
ՆԶՊ 31 76 8
Ֆիզկուլտուրա 31 76 9 9 9 9
Ընդամենը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 19.Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ուստարում

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական առարկաներիցտարեկան գնահատականներիմիջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում  պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Հայոց լեզու 10 84 8 8 13 14
Հայ գրակ. 10 84 8 8
Ռուսաց լեզու 10 84 8 8 11 15
Անգլերեն 10 84 8 8 17 15
Մաթեմատիկա

/հանր./

10 84 7 7 16 14
Երկրաչ. 10 84 7 8
Ֆիզիկա 10 84 7 7 7 15
Կենսաբ. 10 84 6 13
Քիմիա 10 84 7 10
Հայոց պատմ. 10 84 8 8 14 13
Հայ.աշխարհ. 10 84 7
Համ.պատմ. 10 84 7
Հայոց եկեղ.պատմ. 10 84 7
Հասարակագիտ. 10 84 7 8
Ինֆորմատիկա 10 84 8 8
ՆԶՊ 10 84 8
Ֆիզկուլտուրա 10 84 9 9 9 9
Ընդամենը

 

 

Աղյուսակ 20. Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների արդյունքների փոփոխության դինամիկայի վերաբերյալ

 

 

 

Քննական առարկաներ Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը նախորդ ուսումնական տարվա նկատմամբ՝ըստ կրթական աստիճանների
Քննությունների միջին միավորների աճի տոկոսը Քննությունների միջին միավորների նվազման տոկոսը
4-րդ. դաս. 9-րդ.դաս. 12-րդ.դաս. 4-րդ. դաս. 9-րդ.դաս. 12-րդ.դաս.
Հայոց լեզու 15% 0% 0 0
Հանրահաշիվ 0 7% 4% 0
Երկրաչ.
Ֆիզիկա 0 0 9% 0
Կենսաբ. 15%
Քիմիա
Հայոց պատմ. 0 0 0 0
Ընդամենը

 

 

 

 

Աղյուսակ 21. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 ուստարիների համար՝ ըստ կրթական աստիճանների

 

Ցուցանիշ 2013-2014 ուսատրի 2014-2015 ուստարի  2015-2016 ուստարի
1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

10-ից 12-րդ.

դաս.

1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

10-ից 12-րդ.

դաս.

6-ից 9-րդ դաս. 10-ից 12-րդ դաս.
Գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ կրթական աստիճանում «9» և «10» տարեկանգնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը  այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

17

45.9%

15

10.9%

9

3.5%

24

16.9%

11

4.4%

24

17.5%

15

7,7%

Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը`ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ կրթական աստիճանում «4», «5» և «6»տարեկան գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

9

24.3%

80

58.3%

14.7

58.1%

58

40.8%

141

57.5%

59

42.8%

100

52%

Ավարտման գործակից՝ըստ կրթական աստիճանների

(հաշվարկ. տարրական, հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ավարտական դասարաններում  քննություններից դրական տարեկան գնահատական ստացածներիհարաբերությունը նույն դասարանների սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Երկտարեցիների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում երկտարեցիների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

3/247

1,2%

0 0
Կրկնուսույցների մոտ պարապող սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում կրկնուսուիցների մոտ պարապողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

0 0 0 0 0 0 0 0
Միասնական քննություններին մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից միասնական քննություններին մասնակիցների թվիհարաբերությունը շրջանավարտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ 61

72.6%

____ ____ 49

59%

45

59,2%

Ավարտական և միասնական քննություններից անբավարար ստացած շրջանավարտների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից ավարտական և միասնական քննություններին անբավարարստացածների թվիհարաբերությունը շրջանավրտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ 11

13%

____ ____ 8

9.6%

5

6,5%

Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողներից նախնական(արհեստագործական) և միջին մասնագիտականհաստատություններ ընդունվածների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից նախնական և միջին մասնագիտականհաստատություններ ընդունվածների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 9-րդ դասարանի համար

____ 2

5.5%

____ ____ 0 ____ 5

16%

 

Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողների թիվը և տոկոսը, որոնք ուսումը շարունակում են ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում

(տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում ուսումը շարունակողների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 9-րդ դասարանի համար

____ 34

94.4%

____ ____ 10

100%

____ 26

84%

Նախնական(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունված 12-րդ դասարանի շրջանավարտների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից նախնականև միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թվի հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ 3

3.6%

____ ____ 2

2.4%

—— 0
Բուհեր ընդունված շրջանավարտների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից բուհեր ընդունվածների հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

____ ____ 61/84

72.6%

____ ____ 49/83

59%

45/76

59%

Սովորողների բացակայությունների թիվը ժամերով՝ ըստ կրթական աստիճանների.

(հաշվարկ. հաստատության տվյալ կրթական աստիճանի բոլոր դասարանների դասամատյաններում գրանցված բացակայությունների գումարային թիվը արտահայտված ժամերով)

43 3304 8951 3248

 

10821 1561 5816
Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թիվը և տոկոսը՝ըստ կրթական ատիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թվիհարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

0 0 0 0 0 0 0 0
Ուսումնական տարվա ըթացքում տվյալ հաստատությունից այլ հաստատություն տեղափոխված սովորողների թիվը և տոկոսը ըստ կրթական աստիճանների(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում տվյալ հաստատությունից տեղափոխված սովորողների ընդհանուր թվիհարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

այդ թվում

37

2.7%

137

4.3%

254

3.9%

142

0.7%

249

2.4%

138

1,4%

193

3.1%

-ՀՀ այլ հաստատություններ տեղափոխվածների թիվը 0 1 3 0 3 3
-այլ երկրների ուսումնական հաստատությունների տեղափոխվածների թիվը 1 5 7 1 3 2 3
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում ուսումն ընդհատած(անավարտ թողած) սովորողների ընդհանուր թիվը ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում 0 0 0 0 0 0 0 2
-հիվանդության, անկարողության պատճառով 0 0 0 0 0 0 0 0
-ընտանիքի սոցիալական վիճակի պատճառով 0 0 0 0 0 0 0 0
-սովորել չցանականալու պատճառով 2
-այլ պատճառներով

 

 

Աղյուսակ 22. Տվյալներ մարզային, հանրապետական, միջազգային առարկայական օլիմպիադաներում ու մարզական,  մշակութի ոլորտում ստեղծագործական և կատարողական  մրցույթներինսովորողների մասնակցության վերաբերյալ

 

 

Ցուցանիշ 2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

Մարզայինառարկայական օլիմպիադաներիմասնակիցներիթիվը և տոկոսը՝հաստատությանսովորողներիընդհանուրթվիհամեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

31

13%

25

6.5%

51

15.4%

Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը(տոկոսի հաշվարկ. մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածներիթվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) 4

13%

5

20%

11

21.5%

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

4

1%

5

1.3%

11

3,3%

 

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

0 1

20%

0
Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

<<Արջուկ>>

4-0.4%

<<Կենգուրու>>

51-12%

 

<<Արջուկ>>

9-2,3%

<<Կենգուրու>>

39-10%

<<Մեղու>>

40-10.3%

<<Արջուկ>>

9-2%

<<Կենգուրու>>55-17%

<<Մեղու>>

58-18%

Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

<<Արջուկ>>

1-25%

<<Կենգուրու>>

1-2%

 

 

 

<<Արջուկ>>

1-0,25%

<<Կենգուրու>>

1-025%

<<Մեղու>>

1-0,25%

<<Արջուկ>>

1-0,3%

<<Կենգուրու>>

2-0,6%

<<Մեղու>>

1-0,3%

Մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողականմրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ

(տոկոսի հաշվարկ. մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողականմրցույթների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

19

4,4%

28

7,2%

24

7,3%

Միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակներիստացած սովորղների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

0 0 0

 

 

Աղյուսակ 23.Տվյալներ ուսուցչական անձնակազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող հաստատությանուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

28

82%

27

82%

27

84%

Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. ըստ մասնագիտության դասավանդող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

38

82%

27

82%

27

84%

Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. տարակարգ ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

0 1

3%

7

22%

Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. գիտական կոչում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

0 0 0
Նախարարության կողմից երաշխավորվածկամ այլ կազմակերպություններում վերջին 3 տարում վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. վերջին 3 տարում վերապատրաստում անցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

29

85%

31

91%

32

100%

Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող(դասախոս) վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթացներ վարող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. վերապատրաստման դասընթաց վարող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

0 0 0
Ուսուցիչների միջին տարիքը

(հաշարկ. հաստատության բոլոր ուսուցիչների տարիքների գումարի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

45 46 46
Միջազգային ու հանրապետական պարբերականներում (ամսագրերում)հոդվածներ, մասնագիտական հրապարակումներ, ինչպես նաև դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գիտամանկավարժական, հեղինակային և այլ աշխատություններ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը.

(տոկոսի հաշվարկ. հոդվածներ և վերը նշված մասնագիտական հրապարակումներն ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

1

2,9%

 

 

 

5

15%

7

22%

Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրանքկիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. դասավանդման աշակերտակենտրոն, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և կիրառող հաստատության ուսուցիչներիթվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

28

82%

27

81%

29

91%

Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում ինտերնետ կիրառող ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

26

76%

28

84%

31

97%

Սովորողներին համակարգիչների կիրառմամբ տնային աշխատանքներ հանձնարարող ուսուցիչների թիվը 24 29 30
Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր թիվը

(հաշվարկ. ուստարվա ընթացքում հաստատության բոլոր ուսուցիչների բացակայած օրերի ընդհանուր թիվը)

387 176 427
ՈՒստարվա ընթացքում հաստատությունում անցկացվող ցուցադրական բաց դասերի թիվը 6 14 22
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում ուսուցիչների փոխադարձ դասալսումների թիվը 155 136 164
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում հաստատությունից դուրս անցկացվող գործնական պարապմունքների թիվը, 2 3 5
Նախարարության, ինչպես նաև նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը:

(տոկոսի հաշվարկ. մրցույթներին մասնակցածհաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

0 0 0
Նախարարության, ինչպես նաև  նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներում մրցանակներ ստացած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. մրցանակներ ստացած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

0 0 0

Աղյուսակ 24. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին

 

Ցուցանիշ Տվյալներ
Գրադարանի տարածքը ք.մ-ով 70,1
Գրադարանում համակարգիչների թիվը 1
Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգչների թիվը 0
Գրադարարանում կամ ընթերցասրահում նստատեղերի թիվը 12
Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի (բացառությամբ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերի) ընդհանուր թիվը, այդ թվում 542
-գեղարվեստական գրքերի թիվը 351
-տեղեկատվական գրքերի թիվը (բառարաններ, հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն) 154
-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 69
-ամսագերի թիվը 115
-այլ  
Վերջին անգամ գրադարանային ֆոնդի նոր գրականությամբ համալրվելու տարեթիվը 2016թ.
Գրադարանից միջինում ամսեկան օգտվողների թիվը 81
Պատասխանել այո կամ ոչ
Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը Ոչ
Անցկացվո՞ւմ են գրադարանում դասեր և ուսումնական պարապմունքներ Այո
Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն կրթություն Ոչ
Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանվարն անցե՞լ է վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ Այո
Գրադարանը հանդիսանու՞մ է հանրապետության, այլ երկրների կամ կազմակերպությունների գրադարանների բաժանորդ և օգտվում է արդյոք նրանց ռեսուսներից Ոչ
Գրադարանն ունի՞ էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան Ոչ
Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադարանի գրադարակներին և պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ Այո
Գրադարանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագիր Ոչ
Գրադանավարըկարողանո՞ւմ էօգտվել գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագրից Ոչ

Գրադարանից օգտվում են ավելի շատ միջին դասարանի աշակերտները,քան բարձր:Ընթերցասրահը փոքր է,համալրված չէ համակարգիչներով և ինտերնետ կապով:

 

 

Աղյուսակ 25. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և դահլիճների վերաբերյալ

 

Լաբորատորիաներ, կաբինետներ և դահլիճներ Տարածքը (ք.մ) Վերանորոգման կարիքը Առկա գույքը, լաբորատոր սարքավորումները,պարագաները (թվարկելհիմնականը և նշել քանակները) Ուսումնա-

նյութական, ուսումնա-դիդակտիկ նյութերը

Լրացուցիչ, գույքի, սարքա

վորումների, պարագաների

նյութերի կարիքը

Ֆիզիկայի լաբորատորիա, կաբինետ 86,3/ք.մ/ Մասնակի Լրակազմ1

Օպտիկական,ջերմային,էլեկտրամագնիսական երևույթների ցուց.սարքերի լրակազմ

Լրակազմ4

Շարժիչների մոդելներ,պաստառներ,աղյուսակներ

Օդահան պոմպ   մեխ.երևույթ.ցուց.

սարք.կոնդենսատորներ.ոսպնյակներ

Քիմիայի լաբորատորիա, կաբինետ Քիմ.նյութերի հավաքածու,փորձանոթներ,կոլբաներ,շտատիվներ,կաթոցիկ  ֆիլտրեր Մոլեկուլների մոդելներ Քիմ.նյութեր,աղյուսակներ,մակրոմոլեկուլ.մոդել
Կենսաբանության լաբորատորիա, կաբինետ Մանրադիտակներ Լրակազմ3

Մոդելներ/մարդու ներքին օրգանների/մուլյաժներ,հերբարիումնե

Գենետիկային վերաբերվող նյութեր,դիդակտիկա
Աշխարհագրության լաբորատորիա, կաբինետ Գլոբուս,կողմնացույց,բարոմետր Քարտեզներ
Պատմության կաբինետ  
Ռազմագիտության

կաբինետ

12/ք.մ/ Մետաղյա պահարան,

լուսային- ձայնային ազդ.համակարգ

Ցուցապաստառներ,տեսաերիզներ,ուսում.ինքնաձիգ, ուս. նռնակներ  
Համակարգչային լաբորատորիա, կաբինետ 71.1/ք.մ/ Համակարգիչ-50

Տպիչ-4

Էլ.գրատ.-2

Ինտ.գրատ.-1

Պռոյեկտոր-3

Ուսում.տեսաերիզ Ուսում.տեսաերիզներ
Օտար լեզուների լինգաֆոնային կաբինետ  
Արհեստանոց (նշել ինչպիսի)  
Միջոցառումների դահլիճ  
Մարզադահլիճ 244.8/ք.մ/ 1.Մագլցող պատ

2.Սպորտային այծիկ

3.Շախմատի կոմպլեկտ

4.Սեղանի թենիս

5.Օդամղիչ UFFA

6.Սպորտ.կոն

7.Օղակ

9.Սպորտ.

զուգափայտ

1.Բասկետբոլի ցանցեր

2.Վոլեյբոլի ցանց

3.Ֆուտբոլի կոներ և դարպասի ցանցեր

4.Սեղանի թենիս

5.Մարմնամարզական ներքնակներ

6.Մարմնամարզական կամրջակ

7.Օղակներ,

պարաններ

8.Շախմատ

Այլ  

Դպրոցի մարզադահլիճը նոր գույքով համալրելու կարիք ունի ,իսկ հատակը՝ մասնակի վերանորոգվել է:

 

 

 

 

Աղյուսակ 26. Ուսումնական  հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշներ 2013 -2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի 2015-2016

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորող/ուսուցիչ հարաբերությունը

(հաշվարկ.հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

428/37

11,56

 

393/35

11,23

321/32

10,3

Սովորող/ սպասարկող անձնակազմ հարաբերությունը

(հաշվարկ.հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունըսպասարկող անձնակազմի ընդհանուր թվին)

428/12

35,66

393/12

32,75

 

 

321/12

27,5

Դասարանների միջին խտությունը

(հաշվարկ.հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը կոմպլեկտավորված դասարանների ընդհանուր թվին)

428/20

21,4

393/19

20,68

331/16

20,6

Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը

(հաշվարկ.հաստատության տարեկան բյուջեով հաստատված ամբողջ գումարի հարաբերությունըհաստատության սովորողների ընդհանուր թվին)

81498,7/428

190,4

80628,9/393

205,16

80529,0/326

247,0

Սպասարկող անձնակազմի միջին աշխատավարձը 81,66 92,28 101,084
Ուսուցչների միջին աշխատավարձը 111,6 126,2 109,578
Վարչական աշխատողների միջին աշախատավարձը 224,66 257,66 271,000

 

Աղյուսակ 27. Տվյալներ հաստատության բյուջետային միջոցների վերաբերյալ

 

  2014թ. 2015թ. 2016թ.
Հաստատության տարեկան նախահաշվում արտաբյուջետային միջոցների չափը

(հաշվարկ. հաստատության տարեկանբյուջեում արտաբյուջետային միջոցների չափի և հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

21,9
Ծնողների կողմից դրամական ներդրումների տարեկան չափը  
Հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների տարեկան չափը

(հաշվարկ. ծնողների կողմից տարվա կտրվածքով կատարած ներդրումների, դրամաշնորհների և հաստատությանտարեկան բյուջեում)

303,4
Աշխատավարձերի վճարման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը(հաշվարկ. աշխատավարձերի վճարման հոդվածով՝ ներառյալ հարկերը, հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ) 75000.0

92.02%

75000.0

93.02%

75500,0

93,76%

Կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը

(հաշվարկ. կոմունալ վճարների հոդվածով հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

6498.7

7.98%

5628.9

6.98%

5029.0

6.24%

Նոր գույքի, այդ թվում՝ սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը

(հաշվարկ. գույքի ձեռբերման հոդվածովհաստատության տարեկան ծախսերի գումարիև հաստատությանտարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Մաս 4. Ուսումնական հաստատությունում ներառական կրթության և հավասարության ապահովում:

Դպրոցում չի իրականացվում ներառական կրթություն:

 

 

 

Աղյուսակ 29. Տվյալներ հաստատությունում ներառական կրթության իրականացման և հավասարության ապահովման խնդիրների վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի
Հաստատությանռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվըև տոկոսը(ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների տոկոսըհաշվարկել ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)      
Հաստատության ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿունեցող սովորողներիծնողների(խնամակալների) թիվը      
Հաստատության այն սովորողների թիվը և տոկոսը, ովքեր ունեն ԿԱՊԿ

(ԿԱՊԿ ունեցողսովորողների թիվը և տոկոսը հաշվարկել ըստ հաշմանդամության և կարիքների տիպերի՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ).

Հաստատությունից հեռացած (ուսումն անավարտ թողած) ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը(ուսումն անավարտ թողած ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների տոկոսըհաշվարկել ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)                                                                   
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների բացակայությունների տարեկան միջին թիվը՝ ժամ/սովորող      
Արտադասարանական աշխատանքների խմբակներում ներառվող և աշխատանքներին մասնակցող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը      
Ուսումնականան հաստատության աշակերտական խորհրդում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը      
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներինկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված սովորողներինախաձեռնությունների թիվը տվյալ ուստարում      
Հաստատության վեբ կայքում և (կամ)աշակերտական թերթում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների կամ հաշմանդամության թեմայով սովորողների կողմից պատրաստաված նյութերի, հոդվածների, լուսանկարների, և այլ հրապարակումների թիվը  

 

Ա/Տ

 

 

Ա/Տ

 

 

Ա/Տ

Սեռերի հավասարության գործակիցը

(հաշվարկ. հաստատությունում սովորող աղջիկների ընդհանուր թվի հարաբերությունը տղաների ընդհանուր թվին)

247/184

1,4

208/179

1.2

179/152

1,1

 

Աշակերտականխորհրդումսեռերիհավասարությանգործակիցը

(հաշվարկ.աշակերտական խորհրդում ընդգրկված աղջիկների թվի հարաբերությունը տղաների թվին)

19/12 17/10  
Գերազանցտարեկանառաջադիմությունունեցողտղաներիթվիհարաբերությունըգերազանցտարեկանառաջադիմությունունեցողաղջիկներիթվին 10/31 12/23 20/12
Տարեկանանբավարարգնահատական (գնահատականներ) ունեցողտղաներիթվիհարաբերությունըտարեկանանբավարարգնահատական (գնահատականներ) ունեցողաղջիկներիթվին 0 0 0
Տղաների տարեկան միջին բացակայությունների թվի հարաբերությունը աղջիկների տարեկան միջին բացակայությունների թվին (ժամերով)   49/29 31/18
«Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա»և«Կենսաբանություն»առարկաներիցտղաներիևաղջիկներիտարեկանմիջինառաջադիմությունը      
Հաստատությունումսովորողազգայինփոքրամասնություններիերեխաներիթիվըևտոկոսը

(ազգայինփոքրամասնությունների տոկոսը հաշվարկել հաստատությանսովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)

0 0 0
Աշակերտական խորհրդի անդամ ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը 0 0 0
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների միջին տարեկան առաջադիմությունը 0 0 0
Անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը

(անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների տոկոսը հաշվարկել հաստատությանսովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)

50

12%

67

17,3%

 
Անվճար սնունդ ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը

(անվճար սնունդստացողսովորողների տոկոսը հաշվարկել հաստատությանսովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ)

0 0 0
Սոցիալապեսանապահովընտանիքներիցսովորողներիհամարհաստատությանիրականացրածսոցիալականաջակցությանծրագրերի թիվը տվյալ ուստարում 3 3 2
Հաստատության կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը 2 2 2
Հաստատությանկողմիցիրականացված` ներառականկրթությաննառնչվողարտադասարանականմիջոցառումների (զրույցներ, կինոնկարներիդիտում, քննարկումներ, կլորսեղաններ, սեմինարներ, էքսկուրսիաներևայլն) թիվը՝ըստդասարանների      

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ30. Տվյալներ հաստատության գործունեությանըսովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի
Դեպքերի թիվը, երբ սովորողները մասնակցություննեն ունեցել իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից որոշումների կայացմանը 3 6 4
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունների թիվը 2 3 2
Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումների թիվը 13 19 17
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովների, սեմինարների, կլոր-սեղանների, քննարկումների թիվը 20 28 21
Նկարագրել, թե ինչպես է տնօրինությունը խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում դրանց իրագործմանը
Շնորհակալագրերի,պատվոգրերի,հուշանվերների,էքսկուրսիաների միջոցով
Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից ընդունած որոշումներին և դրանց կայացմանը մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում քննարկված խնդրահարույց հարցերը և ընդունված որոշումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Աշակերտական ուշացումների կանխում Հոկտեմբեր 16% Ներքին կարգապահական մակարդակը բարձր պահել
2.Աշակերտ.բացակայութ. կանխում Նոյեմբեր 41%
….
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները ևնախաձեռնություններին

մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Ստեղծել տեղեկատվական պաստառներ,առարկայական վահանակներ

 

Ուստարի 69% Բազմակողմանի գիտելիքների ձեռքբերում
2.Մասնակցել դպրոցում կազմակերպվող միջոցառ. Ուստարի 80% Շնորհալի աշակերտների բացահայտում
   
Սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները և միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած

սովորողների տոկոսը.

Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Համադպրոցական

կամդասարանային

1<<Գիտելիքի օր>>

<<Անկախության օր>>

<<Մաքուր պահենք շրջակա միջավայրը>>

<<Մեր քաղաքի գրադարանը>>

<<Սիրելի ուսուցիչ>>

<<Մայրության և գեղեցկության տոն>>

<<Ամենախելացին>>

<<Ինչ,երբ,որտեղ>>

<<Սպորտը մեր կյանքում>>

<<Լավագույն նկարիչ>>

<<Ինտելեկտուալ մրցաշար>>դասարանների միջև

Ուստարի 82% Համադպրոցական և դասարանային
   
Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և

մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

Նկարագրելվերջին 3 տարում հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը սովորողների մասնակցության դեպքերը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Ակտիվ մասնակցութ.դպրոցի կարգապահ.հարցերին Ուստարի 80%  

Կարգապահության բարձրացում

2.<<Մեր իրավունքներն ու պարտականությունները>> 2015թ.

Սեպտեմբեր

 

92%
3.<<Աշակերտական կարգապահության մակարդակի բարձրացում>> 2015-2016

ուստարի

   
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները,

սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

Թվարկելվերջին 3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները, նշել դրանց թեմաները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1Աշ.հերթապահ.խստության անհրաժեշտություն Ուստարի 87%  

Մարդասիրական հարաբերությունների գիտակցում

2.Պաշտպանել իրավահավաս.աշակերտների միջև Ուստարի 81%
3.Սերմանել հարգանք դասարանների միջև Ուստարի 78%
4.Պայքար ծխախոտի դեմ Ուստարի 76%
5.Ուշացումների կանխում Ուստարի 84%
Նկարագրել սովորող — սովորող և սովորող — ուսուցիչ հարաբերություններն ուսումնական հաստատությունում

 

Փոխադարձ հարգանք,ներողամտություն

Աշակերտները ներգրավված են ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներում:Այն շարունակական է:

Աղյուսակ31. Տվյալներ հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն.
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն. Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Օգնել ուսման մեջ հետմնացող աշակերտներին Ուստարի 45% Ընկերասիրության փոխհամագործակցության ձևավորում
2.Քննարկումներ դասարաններում, աշխորհրդի նիստերում Ուստարի 57%
3.Լույս ընծայել և օգտագործել աշակերտների ընդունակությունները Ուստարի 75%
Աշակերտական խորհրդի ձեռնարկած միջոցները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցները՝սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1Քննարկումներ դասարաններում, աշխորհրդի նիստերում Ուստարի 92% Բավարար արդյունքներ
2.Անհատական զրույցներ Ուստարի 84%
3.Հոգեբանական զրույց անցկացնել Ուստարի 88%
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները.` ներառյալ շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները, դրանց հաճախականությունը և մասնակից սովորողներիտոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած վերոնշյալ միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1Անկախության օր  

 

 

2014-2016

89% Մարդկային և ազգային արժեհամակարգի բարձրացում
2.Ուսուցչի տոն 78%
3.Մայրության տոն 75%
4.Եղեռնի զոհերի հիշատակ 95%
5.Երկրաշարժի զոհերի հիշատակ 100%
6.Մայիսյան տոներ 96%
7.Շաբաթօրյակներ 56%
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի գործունեության սկզբունքները և ձևերը՝ համապատասխանությունը ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին

Համակողմանիորեն զարգացած,հայրենասիրության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված աշխորհուրդ է:

 

Աղյուսակ 32Տվյալներ հաստատության ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի 2015-2016

ուստարի

Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունների թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատամամբ. 2

99%

2

97%

2

92%

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդեսների, հավաքների, երեկույթների, էքսկուրսիաների, ճանաչողական այցերի, ժողովներիև այլնիթիվը 19 22 18
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկների թիվը 2 4 3
Ծնողական խորհրդի հանդիպումների հաճախականությունը՝ դրանց թիվը 1 ուստարվա ընթացքում 10 12 10
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում 11 10 8
Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում ներառված ծնողների տոկոսը. 30% 40% 32%
Ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև հաստատության 28% 16% 45%
Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից

տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները

Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը Մեկնաբանություն
1.Դրամ.օգն.ցուցաբերել անապ.երեխաներին 2015-2016 56 Իրականացվել է ծնողների միջոցով
2.Դժվար դաստիարակվող երեխաների սոցիալական աջակցության կազմակերպում 2015թ. Աշխատանքները շարունակական են
3.Ուշացումների կանխում 2015-2016 Իրականացվել է ծնողների և տնօրենության միջոցով
Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝ (հանդեսներ, հավաքներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն, մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը,
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը Ծնողական ներդրումների չափը
1.Մայիսյան տոներ,այցելություն հուշարձ. 2014-2016 68%   100%
2.Էքսկուրսիաներ 2014-2016 75%   100%
3.Այց քաղաքային գրադարան 2015-2016 88%   96%
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկությունների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը ևուսուցիչներին թիվը, ովքեր ծնողական խորհրդի կողմից առաջարկվել են խրախուսման կամ կարգապահական տույժի Մեկնաբա նություններ
1.Եղել է միայն բարոյական  խրախուսում Ուստարի
2.Պարգևատրում պատվոգրերով Ուստարի
Ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդ հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը Ամսաթիվ Մեկնաբանություններ
1.Պահպանել ծնող-դպրոց հարաբերությունը Ուստարի Դպրոց-ծնող կապի ամրապնդում
2.Արտադասարանայնին աշխատանք. ծնող.մաս.
3.Դասագրքերի վարձավճարների քննարկում
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցությունը, դրանց ձևերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցության դեպքերը և դրանց ձևը Ամսաթիվ Ծնողների կողմից ներդրված գումարի չափը Մեկնաբանություններ
1.Գրենական պիտույքներ սոց.անապ.աշ. 2014-2016 200-ական դրամ Ծնողներն օգնում են կամավորության սկզբունքով
2.Դպրոցական գույքի վերանորոգում 2014-2016
Նկարագրել ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը և դրա ձևերը
Աշխորհրդի ժողովներին հրավիրվել է ծնողխորհ.և հաշվի են առնվել առաջարկությունները
Նկարագրել ուսումնական հաստատության առօրյայից և տեղի ունեցող իրադարձություններից ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը
Աշխատել են ամուր պահել դպրոց-ծնող կապը
Ծնողների ներգրավվածությունը. սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներին, ներգրավվածության ձևերը
Նկարագրել արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքները, որոնց մեջ վերջին 3 տարում ծնողները ներգրավված են եղել Ծնողների մասնակցության ձևերը և մասնակից ծնողների թիվը Ծնողների ներդրումներիչափը Մեկնաբա նություններ
1.Միջ.ժամանակ դեկորատիվ նյութ.պատրաստում,հետևողականութ.,

ակտիվ մասնակցություն

45ծնող

Վահանակների ստեղծում,միջ.ժամանակ անհրաժեշտ նյութ. հայթայթում

Օժանդակում են միջոցառումներին առնչվող աշխատանքներին
2.Սենյակային ծաղիկների մշակում
…..
Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվումեն ծնողները, օրինակ՝

http://www.dasaran.am,http://ktak.am,http://www.armedu.amhttp://forum.armedu.am/,http://lib.armedu.am, հաստատության կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը

Կայքը Ամսաթիվ Օգտվող ծնողների թիվը Մեկնաբա նություն
1. http://www.dasaran.am, Ուստարի 180 Իրազեկում կրթության բնագավառին վերաբերող հարցերին
2. http://www.armedu.am, Ուստարի 180
4http://www.edu.am, Ուստարի

2014-2016 ծնողխորհուրդը մշտապես աջակցում է դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին;

Հարցման արդյունքներ;

Աշխատակազմի 59%-պատասխանել են տեղեկացված են,2%՝տեղեկացված չեն,24%-տեղեկացված են մասամբ, 15%-չեմ կարող պատասխանել:Աշակերտների76%-տեղեկացվել են,19%-մասամբ են տեղեկացված,5%-չեմ կարող պատասխանել:Ծնողների 72%-տեղեկացված են,28%-տեղեկացված չեն:

Աղյուսակ 33. Տվյալներ հաստատության և համայնքի համագործակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Ուսումնական հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը, մասնակցության ձևը և այդ գործում կատարված ներդրումները.
Նկարագրել վերջին 3 տարումհաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրմանև այլ աշխատանքներինհամայնքի մասնակցության դեպքերը, մասնակցության ձևերը Ամսաթիվ Ներդրման չափը Մեկնաբանություն
1. 2014-2015 Դռների,լուսամուտների փոփոխություն,

սպորտդահլիճի առաստաղի հիմնանորոգում՝

համագործակցելով ՄԱԿ-ի պարենային ծրագրի հետ

2.
….
Նկարագրել համայնքային հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողների տեղեկացվածության աստիճանը
….
Ուսումնական հաստատության մասնակցությունըհամայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության համայնքի աշխատանքներին մասնակցության դեպքերը և դրանց ձևերը Ամսաթիվ Մասնակիցսովորողների և աշխատողների տոկոսը Մեկնաբանություն
1.Համաքաղաքային մարզական,մշակութային միջոցառումներ 2013

2014

2015

2016

50%

65%

80%

75%

2.
…….
Ուսումնական հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները.
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները, նշել դրանց թիվը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների ու աշխատողների տոկոսը և համայնքի բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1Եղեռնի100-ամյա տարելից 2015
2.
….
Համայնքի բնակիչները օգտվում են հաստատության մարզադահլիճից, ինտերնետից, գրադարանից և այլ հնարավորություններից
Նկարագրել, թե հաստատության ինչպիսիծառայություններիցեն օգտվում համայնքի բնակիչները Հաճախականությունը՝ ամսեկան կամ տարեկան կտրվածքով Օգտվող բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1.
2.
….
Ուսումնական հաստատության կողմից հասարակական կազմակերպությունների(ՀԿ) հետ համատեղ իրականացված կրթական ծրագրերը, դրանց թիվը և մասնակից սովորողների թիվը՝ ըստ ծրագրերի
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատությանը և ՀԿ-ների համատեղ իրականացված կրթական բոլոր ծրագրերը Ծրագրի տևողությունը ՀԿ –ի անվանումը Մասնակից սովորողների թիվը
1.Դասընթացային,հետազոտական,մրցութային,բարեգործական

 

Տարվա ընթացքում Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամ

 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

<<Հասարակություն առանց բռնության>>

<<Երկրապահ կամավորներ>>

<<Առավոտ>>

20

 

 

28

 

 

16

 

49

1

Համայնքի և հաստատության միջև համագործակցությունը բավարար է: Հաճախակի կազմակերպված համայնքային միջոցառումներին դպրոցը ցուցաբերում է հաճախակի մասնակցություն:

Հարցման արդյունքներ:

Աշակերտների մասնակցությունը համայնքային աշխատանքներին. 57%-տեղեկացված,15%-տեղեկացված են և ունեն մասնակցություն,6%-տեղեկացված են, չեն մասնակցում,13%-տեղեկացված չեն,9%-չեմ կարող պատասխանել:Աշխատակազմի 54%- տեղեկացված են, 29%- տեղեկացված են, ունեն մասնակցություն,12%-տեղեկացված են, չեն մասնակցում,2%- տեղեկացված չեն,3%-չեմ կարող պատասխանել:

 

 

 

Աղյուսակ 34.ՈՒԹՀՎ վերլուծության

 

Ուժեղ կողմեր

1. Աշխատակազմիգործունեության ուժեղ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

·         Դպրոցի տնօրենությունն ունի դպրոցի ղեկավարման ու կառավարման անհրաժեշտ պատրաստվածություն:

·         Տիրապետում է դպրոցի ուսումանադաստիարակչական,ֆինանսատնեսական,կառավարման ոլորտների ղեկավարման առանձնահատկություններին:

·         Ունի հաղորդակցվելու,հանդուրժելու ունակություն:

·         Տնօրենությունը վերահսկում է դպրոցի ուսումնական գործընթացը:

 

·         Ուսուցիչներն ունեն մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն:

·         Մանկավարժական ,հոգեբանական հնարքներ կիրառելու հմտություն:

2.Սովորողներիուսումնառության և այլ գործունեության ուժեղ կողմեր

·         Ակտիվ մասնակցություն համաքաղաքային,մարզային,ստորտային,մշակութային միջոցառումներին:

·         Ակտիվ մասնակցություն դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներին/մրցանակներ մարզային և հանրապետական փուլերում/:

·         Շրջանավարտների բուհ ընդունվելու բարձր տոկոսը:

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության ուժեղ կողմեր

·         Կառավարման խորհուրդը բազմաթիվ նախաձեռնություններով և մեծ աջակցությամբ մասնակցում է դպրոցի շենքային պայմաններին բարելավման և դպրոցին առնչվող մի շարք խնդիրների լուծմանը:

4.Ռեսուրսներով ապահովվածությունը

·         Համակարգչային սենյակ.համակրգիչներ,էլետրոնային գրատախտակ,տպիչ,պրոյեկտոր

·         Անվտանգության համակարգի առկայություն

5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ հաջողությունները

·         Համադպրոցական ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ծրագրի իրականացում.համալրում<<Պատանի երկրապահ>>կամավորական ջոկատ:

6. Հաղորդակցության, համագործակցության ուժեղ կողմերը

·         Համագործակցություն ՀԿ-ների  հետ

·         Համագործակցություն՝ http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://lib.armedu.am

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված հաջողությունները

·         Ֆինանսական միջոցների տնտեսում

Թույլ կողմեր

1. Աշխատակազմի գործունեության թույլ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

·         Չափից դուրս հադուրժողականություն:

·         Ոչ բոլոր ուսուցիչներն են ուսումնական գործընթացում կիրառում ինտերեկտիվ մեթոդներ:

2.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության թույլ կողմեր

·         Սովորողների ցածր մրցակցություն:

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության թույլ կողմեր

·         Սովորողների ուսման որակի նկատմամբ ծնողների ուշադրության պակաս:

·         Նախաձեռնությունների պակաս

4.Ռեսուրսներով ապահովվածության խնդիրները

·         Համակարգչային տեխնիկայի ավելացում:

·         Հանդիսությունների դահլիճի անհրաժեշտություն:

5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ թույլ կողմերը:

·        

6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն

·         Ծնողների՝  dasaran.am կայքի հետ թույլ համագործակցություն:

·         Դպրոցի կայքի բացակայություն:

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված դժվարությունները և խնդիրները

·        Աշակերտների նվազում,որ հանգեցնում է բյուջետային միջոցների նվազման:

Հնարավորություններ

1.Համագործակցել այլ դպրոցների հետ

2.Ուսուցիչների համագործակցություն կրթության ոլորտին առնչվող կայքերի հետ

3.Փորձարարական դասերի կազմակերպում,առաջավորի փորձի տարածում

4.Ծնող-դպրոց,դպրոց-համայնք համագործակցության ակտիվացում:

5.Համագործակցություն բուհերի հետ:

6.Արդյունավետ համագործակցություն ՏԻՄ-ի հետ:

 

Վտանգներ

1.Աշակերտների թվի նվազում:

2.Ուսուցիչների ծանրաբեռնվածության նվազում:

3.Հաստիքների կրճատում:

4.Արական սեռի ուսուցիչների թվի կտրուկ նվազում:

 

Հանձնաժողովի նախագահ՝     Ե.Սարդարյան/տնօրեն/

                                                      Ա.Պողոսյան

                                                      Ս.Թումանյան

                                                     Ա.Քոչարյան

                                                    Ա.Մարկոսյան

                                                  Վ.Սահակյան

                                                 Կ.Հայրապետյան

 

http://Ներքին գնահատում2016-2017Ներքին-գնահատում2016-2017 (1)

  http://Ներքին գնահատում2017-2018

Ներքին-գնահատում2017-2018